In 1998, Froukje Riemersma created an image showing “the World as the grail castle” having completed her three-dimensional task. A visionary image of the future, in which we mankind have overcome our sentences, and the earth transforms into her next phase.

‘The World’ came with the help of the Prince Bernhard Fund, Museum ‘t Nijenhuis and the Hannema de Stuers Foundation in Wijhe/Olst, where it has been for some time in the gardens.

Since 2013 the sculpture is located on the estate Heidehof to Eext, which is managed in a environment- and people-friendly approach. It is a worthy and important place in the Dutch landscape in connecting heaven and earth.

In 1998 heeft Froukje Riemersma een beeld gemaakt waarin “de Wereld als Graalsburcht” haar driedimensionale taak heeft volbracht. Een visionair beeld van de toekomst, waarin wij mensheid onze zinnen hebben overwonnen en de aarde transformeert naar haar volgende fase.

Het ‘Wereldbeeld’ is tot stand gekomen met behulp van het Prins Bernhard Fonds en Museum ‘t Nijenhuis, de Hannema de Stuers Fundatie te Wijhe/Olst, waar het geruime tijd in de tuinen heeft gestaan.

Sinds 2013 staat het op het landgoed Heidehof te Eext, dat door haar milieu- en mensvriendelijke benadering een waardige en belangrijke plaats neemt in het Nederlandse landschap, en hemel en aarde verbindt.