Individual Art-Coaching

In individual coaching you are guided in your art career.

The following questions will be discussed:
What is your ‘life theme’?
Is what you make connected with this theme?
Do head, heart and hands work together, or do they speak against each other.
What is the essence of your work and how do you keep that alive, researching and in wonder?
Where are your pitfalls and how can they become your masters?
How do you get your art from the craft flow so it will become a Way of Live.
Do you dare to put yourself down in the world?
And how authentic do you do this?

According to the question one gets commands associated with the work. At an follow-up appointment it will be discussed.

Coaching is by appointment.
Costs: € 75 per hour
Guidance by: Froukje Riemersma
Phone: 0031 (0) 6 27371808
Email: froukjeriemersma13@gmail.com
Location: Costerlaan 20, 3701 JM Zeist, the Netherlands

Individuele Kunst-Coaching

Bij de individuele coaching wordt je begeleid in je kunstloopbaan.

De volgende vragen komen aan bod:
Wat is je ‘levens’thema?
Is hetgeen je maakt verbonden met dit thema?
Werken hoofd, hart en handen samen, of spreken ze elkaar tegen.
Wat is de essentie van je werk en hoe houd je die levend, onderzoekend en in de verwondering?
Waar liggen je valkuilen en hoe worden ze jouw meesters?
Hoe haal je je kunst uit de ambachtelijke stroom en wordt het een Way of Live.
Durf je je zelf neer te zetten in de wereld?
En hoe authentiek ga jij dit doen?

Naar gelang de vraag krijgt men opdrachten gekoppeld aan het werk.  Bij eventuele vervolg afspraak worden deze besproken.

Coaching gaat op afspraak
Kosten: €75,- per uur
Begeleiding door: Frouk Riemersma
Telefoon: 0031 (0)6 27371808
Email: froukjeriemersma13@gmail.com 
Locatie: Costerlaan 20, 3701 JM Zeist, Nederland