RANGE OF LESSONS 2019-2020 (nederlandse vertaling scroll naar beneden)

Activities on request – Eifel, Germany
* Meet yourself in nature
Weekend or more days. Froukje Riemersma. Min. 3 pers.
* Qi Qong / energy work / art
Weekend. Marianne Loggers and Froukje Riemersma. Min. 6 pers.
* Matrones
Meeting the power of the daughter, mother and grandmother in yourself, through ancient Matrones temples in the Eifel. Weekend or 5 days. Froukje Riemersma. Min. 3 pers.
* Family / theme constellations / Art
Weekend. Hildegard Boender and Froukje Riemersma. Min. 3 pers.
Costs: € 85, – per day, including 21% VAT, food / beverage, simple accommodation. Neighbouring hotel provided. More information under Locations‘.

Artweek June 2020 – Eifel, Germany
We will paint, make sculptures and land art.
Tuesday, June 23th till Sunday, 28th, 2020. Froukje Riemersma.
Costs: € 85, – per day, including 21% VAT, food / beverage, simple accommodation. Neighbouring hotel provided. More information under Locations‘.

Pelgrims / Art Journey with The Golden Sun, Februari 2020 – Zuid-Afrika
We will travel along the major power spots of Cape town (Mountain Table), New Bethesda/ Diepkloof (Compass Mountain), Drakensberg Mountains and Johannesburg (The Adams Calender), South Africa.
A 20-day trip through South Africa. With a Golden Sun ceremony in Cape Town and New Bethesda / Diepkloof. Deep encounters with yourself in nature and your fellow man: UBUNTU. I am, because you are, in the birthplace of mankind!
Date: departure on Thursday February 13th. Back on Tuesday, March 3rd.
Costs: €2650, including 21% VAT, accommodation, transport in South Africa, food and drink. Excluding flight costs.
The group is up to 9 people. There are still three places available.
More information: froukjeriemersma13@gmail.com.

CLASS on a weekly base, on wednesday – Zeist
On Wednesday Froukje is available for weekly group lessons. Together we look at your possibilities to participate.
Cost: € 75 per day, excluding VAT. Including coffee/tea, model, use tools, small materials such as clay, paper etc. Excluding soup and any additional workshops in other teaching days (glass, bronze, forging, land art, etc.).
Location: see ‘Locations‘.

 

 

LESAANBOD 2019-2020

Activiteiten op aanvraag – Eifel, Duitsland
* Ont-moeten in de natuur
Weekend of meer dagen. Froukje Riemersma. Min. 3 pers.
* Qi Qong/ energiewerk/ kunst
Weekend. Marianne Loggers en Froukje Riemersma. Min. 6 pers.
Matronen
Ontmoeting met de kracht van de dochter, moeder en grootmoeder in je Zelf, via de oude Matronen tempels in de Eifel.
Weekend of 5-daagse. Froukje Riemersma. Min. 3 pers.
Familie/themaopstellingen/ kunst
Weekend. Hildegard Boender en Froukje Riemersma. Min. 3 pers.
Kosten: €85,- per dag, incl. 21% btw, eten/drinken, eenvoudige overnachting.
Naburig hotel aanwezig. Meer informatie en adres onder ‘Locaties‘.

Kunstweek juni 2020 – Eifel, Duitsland
We gaan schilderen, beeldhouwen en Land-art doen.
Dinsdag 23 juni t/m zondag 28 juni 2020. O.l.v. Froukje Riemersma.
Kosten: €85,- per dag, incl. 21% btw, eten/drinken, eenvoudige overnachting.
Naburig hotel aanwezig. Meer informatie onder ‘Locaties‘.

Pelgrims-/kunstreis The Golden Sun februari 2020 – Zuid-Afrika
We reizen langs grote krachtplekken bij Kaapstad (Tafelberg), New Bethesda/ Diepkloof (Kompasberg), Drakensberg en de Adamskalender/ Johannesburg. Een 20-daagse reis dwars door Zuid-Afrika. Met een Gouden Zon ceremonie in Kaapstad en New Bethesda/Diepkloof.
Diepe ontmoetingen met jezelf in de natuur en je medemens. UBUNTU.
I am, because you are, in het geboorteland van de mens!
Datum: van donderdag 13 februari t/m dinsdag 3 maart.
Kosten: €2650, inclusief 21% btw, overnachtingen, vervoer ter plaatse, eten en drinken. Exclusief de vlucht.
Aantal: maximaal 9 personen. Er zijn nog 3 plaatsen beschikbaar.
Voor nadere informatie mail froukjeriemersma13@gmail.com.

Wekelijkse lesdag op woensdag, Zeist
Op woensdag is Froukje wekelijks beschikbaar voor groepsles. In overleg wordt gekeken naar jouw mogelijkheden om hieraan mee te doen.
Kosten: €75 per dag, exclusief btw. Inclusief model, gebruik gereedschap, klein materiaal als klei, papier enzovoort, koffie en thee.
Exclusief soep en eventueel aanvullende workshops op andere lesdagen (glas, brons, smeden, land art etc.).
Locatie: zie ‘Locaties‘.

Hartengroet, Froukje
Ik hoop jullie te ontmoeten!