ART

“The seed of creation is the centre of every human. It makes us aware that we are the centre of our universe, unconsciously connected with everything. The moment our desire connects us with something in the “outside world”, we’ll grow in our awareness and it deepens the connection with the unconditional Love. The more we practice, the more Love will grow in our personal universe. Than there will come a moment that the unconditional Love is the only source of action/ thinking and connecting. I’m sure of that. Art is a beautiful place to practice this.”

Froukje

Please have a look at the various Art Projects of Froukje Riemersma.

KUNST

“Het zaad van creatie is het centrum van ieder mens. Het maakt ons bewust dat we het centrum van ons universum zijn, onbewust verbonden met alles. Op het moment dat ons verlangen ons verbindt met iets in de “buitenwereld”, zullen we groeien in ons bewustzijn en het verdiept de verbinding met de onvoorwaardelijke Liefde. Hoe meer we dit beoefenen, hoe meer Liefde zal groeien in ons persoonlijk universum. Dan komt er een moment dat de onvoorwaardelijke Liefde de enige bron van actie/denken en verbinding zal zijn. Ik ben daar zeker van. Kunst is een prachtige plaats om dit te beoefenen.”

Froukje

Je bent van harte uitgenodigd om de prachtige Kunstwerken van Froukje Riemersma te zien.