Transformation of the Female and Male principle

May 2017, Zeist, the Netherlands

‘Transformation of the Female and Male principle’ is a performance/ ceremony made by Frouk Riemersma, in cooperation with members of the Fibonnacci Choir, under guidance of Marijke van Leersum, and with young people of the Rudolf Steiner School at Zeist under guidance of Myrte Amons.

The ceremony starts with Frouk standing in front of a painting of the exhausted and bony male principle under a weaven cross of metal wire, woven by Frouks bare hands during her life. Slowly Frouk puts the cross of from her back and confronts herself with the exhaustment of the male. Than she ‘turns the page’. Now there is the same image, but the male is standing in light, and his fysical appearance becomes light. Having just one direction to the wholeness.

Than, the seed of ‘authentic human, creative power’ becomes visible, under the light stars of the male. The choir starts to sing the Pater Noster from Peteris Vasks.

By Frouks hands, the seed moves over the ground, over the cross, while it blesses the cross for its potential of counsious-learning in the polarities, and passes the candle with the image of Jesus resuracting the male and female out of the graves.

The candle gives the fire for the 7 levels of counsiousness in the ‘sleeping’ female principle. The female principle is giving her warmth and light to the seed, before the seed is baptized in the living water. The moment the seed touches water it germinates.

The choir sings AMEN; so be it.

The seed comes in his place. Not heigh above people but on the same level. The young people start to sing all the tones they like. The choir and the audience are invited to join.

The movie below works! Het filmpje hieronder doet het!

Transformatie van het vrouwelijke en mannelijke principe

Mei 2017, Zeist

‘Transformatie van het vrouwelijke en mannelijke principe’ is een performance/ceremonie gemaakt door Froukje Riemersma, in samenwerking met leden van het Fibonnaccikoor, onder leiding van Marijke van Leersum, en met de jongeren van de Rudolf Steiner School in Zeist onder leiding van Myrte Amons.

The ceremonie start met Froukje die staat voor een schilderij van het uitgeputte en magere mannelijke principe, onder een kruis van geweven metaaldraad, geweven door Froukjes blote handen tijdens haar leven. Langzaam legt Froukje het Kruis van haar rug af en confronteert zichzelf met de uitputting van de man. Dan draait het zich om. Nu is er het zelfde beeld, maar de man staat in licht en zijn fysieke verschijning wordt licht. Er is nu slechts één richting naar de heelheid.

Dan wordt het zaad van ‘authentieke menselijke, creatieve macht’ zichtbaar, onder de lichte sterren van de man. Het koor begint het Pater Noster van Peteris Vasks te zingen. Door Froukjes handen beweegt het zaad over de grond, over het Kruis, terwijl het zaad het Kruis zegent voor zijn mogelijkheid om bewust te leren in de polariteiten, en passeert de kaars met het beeld van Jezus die de man en de vrouw doet herleven uit de graven.

De kaars geeft het vuur voor de 7 niveaus van bewustzijn in het ‘slapende’ vrouwelijke principe. Het vrouwelijke principe geeft haar warmte en licht aan het mannelijke zaad, voordat het zaad is gedoopt in het levende water. Het moment dat het zaad water raakt kiemt het.

Het koor zingt AMEN; zo zij het. 

Het zaad komt op zijn plaats. Niet hoog boven de mensen, maar op hetzelfde niveau. De jonge mensen beginnen alle tonen die ze willen, te zingen. Het koor en publiek zijn uitgenodigd om mee te doen.