Ritual Twelve world Religions, 2014

In collaboration with many others Froukje Riemersma developped the ritual Twelve World Religions. The ritual is done three times; on 13 april, 10 May and 19 June 2014.

For each ritual an ever-changing group of people gathered, to experience the deep essence, beauty and power of various world religions in a contemporary ritual. But also to transcend the religious forms to meet each other from the heart.

Twelve representatives sit on the twelve painted cloths that come together in a point. Together they form a circle of nine meters in diameter. Any cloth bears the symbol of the religion. The public walks around the whole, while the representatives recite their deepest praise song, prayer or mantra for the unnameable. One experiences the sound and colour scale that connects people to brothers and sisters.

The representatives of the religions originate from Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism, Judaism, Bahai, Confusianisme, Taoism, Sikhism, Jainism, Zoroastrian and the nature religion.

During the third and final meeting in Germany a major Despacho is done, in which the painted cloths are sacrificed. It is a ceremony from the Andestradie, in which form transorm through fire, into Holy smoke and connect with all the forces in the universe.

This took place on 9 June, Whit Monday. The day known in the Christian tradition as the day when the outpouring of the holy spirit takes place and one ‘speaks in tongues’. Everyone understands each other.

The cloths are painted by Froukje Riemersma in 2013/2014.

 

Ritueel Twaalf Wereldreligies, 2014

In samenwerking met vele anderen heeft Froukje Riemersma het ritueel Twaalf Wereldreligies ontwikkeld. Het ritueel is drie keer gedaan; op 13 april, 10 mei en 19 juni 2014.

Voor ieder ritueel kwam een steeds wisselende groep mensen bijeen, om de diepe essentie, schoonheid en kracht van verschillende wereldreligies te ervaren in een hedendaags ritueel. Maar waarbij men de religieuze vormen ook kan overstijgen en elkaar kan ontmoeten vanuit het hart.

Twaalf representanten nemen plaats op de twaalf geschilderde doeken die bij elkaar komen in een punt. Samen vormen ze een cirkel van negen meter doorsnede. Ieder doek draagt het symbool van de betreffende religie. Het publiek loopt rond het geheel, terwijl de representanten hun diepste loflied, gebed of mantra voor het Onnoembare reciteren. Men ervaart de klank en kleurschaal die mensen tot broeders en zusters met elkaar verbindt.

De representanten van de religies zijn afkomstig uit het Christendom, Islam, Boeddhisme, Hindoeisme, Jodendom, Bahai, Confusianisme, Taoisme, Sikhisme, Zoroastrisme, Jainisme en de Natuurreligie.

Tijdens de derde en laatste bijeenkomst in Duitsland zijn tijdens een grote Despacho de geschilderde doeken geofferd. Een ceremonie vanuit de Andestradie, waarin de vorm door middel van het vuur transformeert in Heilige rook en zich verbindt met alle krachten in het universum. Dit heeft plaats gevonden op 9 juni, 2e Pinksterdag. De dag die vanuit de Christelijke traditie bekend staat als de dag waarop de uitstorting van de Heilige Geest plaats vindt en men ‘in tongen spreekt’. Iedereen verstaat elkaar.

De doeken zijn geschilderd door Frouk Riemersma in 2013/2014.