Commissioned Work
Images/ works of art are clustered bundles of matter: carriers of energy. The intention with which the image is filled, brings your soul in motion. It gets you out of your structure, and touches you in your deepest being. It can lift you out of your rigid train of thoughts and heal you in the NOW.
An image specially made for you or your company works even stronger. As an artist I use my connection with the various dimensions to make the image that suits you, what is needed, so for you a new, healthier balance can arise.

Werk in opdracht
Beelden/ kunstwerken zijn geclusterde bundels van materie: dragers van energie. De intentie waarmee het beeld gevuld is, brengt jouw ziel in beweging. Het haalt je uit je structuur en raakt je in je diepste wezen. Het kan je optillen uit je starre gedachtegang en genezen in het NU.
Een beeld dat speciaal voor jou of je bedrijf gemaakt is, heeft dit nog sterker. Als kunstenaar gebruik ik mijn verbinding met de verschillende dimensies om het beeld te maken dat past bij jou, dat wat nodig is, zodat voor jou een nieuwe, gezondere balans kan ontstaan.