Rosary around the world

The rosary is a praying bead initiated by the Catholic Church, probably around 1428, by the Dominican Alanus the Rupe. Pope Leo X approved the rosary in 1520.

The rosary was a replacement for the monastic psalm prayers that contained 150 psalms that all needed to be known. The Church found it too difficult for the ordinary citizens, so the rosary was created in order to connect the two important prayers Lords Prayer (15 times) and the Hail Mary (150 times). In later times the rosary has been associated with the devotion to Maria; a feminine expression in the structure of the Catholic Religion.

The Art Project ‘Rosary around the world’ is inspired by the prayer bead of the Catholic Church. It consists of a number of beads, made of clay. They are painted by hand (no glaze) and inscripted by an unique symbol related to the owner of the bead. The diameter is 15 or 20 centimeter and every bead carries a piece of rope. The beads are given to different people who have done good work for the well-being of mankind. For example, the people who have been representatives in the Project World Religions, but also the twelve ladies who participated in the pilgrimage of Mathilda di Canossa, some people in my circle of acquaintances who do a lot of voluntary work, my mother, important teachers in my life and many more.

The bead-carriers form a symbolic but living chain of people all over the world. They all carry one bead of the chain. The rosary is a symbol that shows the connection between human beings, the rosary counts an undefined number of beads.

On one day, somewhere within three years ahead, all the bead carriers will be asked to gather on a central place in the world.

For the period of three days, the beads will be put together as a symbol of the living energy that connects everyone and everything on this planet. The bead carriers from all over the world will BE the Rosary, the human chain. They will be gathered in one deep connection, in which they go further than their own longings and act truly the power of the heart.

     

Rozenkrans om de wereld

De rozenkrans is een bidkraal geïnitieerd door de katholieke kerk, vermoedelijk omstreeks 1428, door de Dominicaanse Alanus de Rupe. Paus Leo X keurde de rozenkrans goed in 1520. The rozenkrans was de vervanger van de monastieke psalm gebeden die 150 psalmen bevatte die allemaal gekend moesten worden. De kerk vond dat te moeilijk voor de gewone burger, zodat de rozenkrans is gemaakt om de twee belangrijke gebeden Lords Prayer (15 keer) en het Weesgegroet (150 keer) met elkaar te verbinden.

In latere tijden werd de rozenkrans in verband gebracht met de aanbidding van Maria; een vrouwelijke expressie in de structuur van de katholieke Religie.

Het kunstproject ‘Rozenkrans rond de wereld’ is geïnspireerd op de gebedskraal van de katholieke kerk. Het bestaat uit een aantal kralen, gemaakt van klei. Ze zijn met de hand geschilderd met de hand (geen glazuur) en hebben een inscriptie van een uniek symbool gerelateerd aan de eigenaar van de kraal. De diameter is 15 tot 20 centimeter en elke kraal wordt gedragen door een stuk touw. De kralen worden gegeven aan verschillende mensen die goed werk voor het welzijn van de mensheid hebben gedaan. Bijvoorbeeld, de mensen die hun religie vertegenwoordigden in het Project Twaalf Wereldgodsdiensten, maar ook de twaalf dames die deelnamen aan de bedevaart van Mathilda di Canossa. Daarnaast sommige mensen in mijn kennissenkring die veel vrijwilligerswerk doen, mijn moeder, belangrijk leerkrachten in mijn leven en nog veel meer.

De kraal-dragers vormen een symbolische maar levende keten van mensen over de hele wereld. Allen dragen één kraal van het snoer. De rozenkrans symboliseert de verbinding tussen mensen. De rozenkrans telt een ongedefinieerd aantal kralen.

Op een dag, ergens in de komende drie jaar zullen alle kraaldragers gevraagd worden om elkaar te ontmoeten ergens op een centrale plaats op de wereld.

Gedurende drie dagen zullen de kralen worden samengebracht als een symbool van de levene energie die iedereen en alles op deze planeet verbindt. De kraaldragers vanover de hele wereld zullen de rozenkrans, de menselijke keten ZIJN. Zij zullen elkaar ontmoeten in een diepe verbinding, waarin zij verder gaan dan hun eigen verlangens en de ware kracht van het hart zullen uitdrukken.