Forty five portraits, all images of our egos, stand around the movements of the soul. Human sculpture is a composition of different images of emotions, thoughts, feelings, parts of the physical body and so on. Abstract and figurative images are interlaced into a whole.

In the core you can see a geometric shape; 6 visible spheres of the flower of life and the two polar triangles that form together the star of David. The two triangles lying in each other are driven up by the central shape; the life ether.

During the final performance figurants carry the egostructures one by one away and finally also the core, under guidance of choral singing. What remains is the silence in a field full of possibilities!

Vijf-en veertig portretten, allemaal beelden van onze ego’s, staan als een omhullende schil rondom de ziele-roerselen. Het Mensbeeld is een compositie van allerlei verschillende beelden van emoties, gedachten, gevoelens, delen van het fysieke lichaam en dergelijke. Abstracte en figuratieve beelden in elkaar gevlochten tot een geheel.

In de kern ontwaar je een geometrische vorm; 6 zichtbare bollen van de Levensbloem en de twee polaire driehoeken die samen de Davidster vormen. De twee in elkaar liggende driehoeken worden omhoog gestuwd door de centrale vorm; de Levensether.

Tijdens de afrondende performance dragen figuranten de egostructuren een voor een weg en tenslotte ook de kern, onder begeleiding van koorzang. Wat overblijft is de stilte in een veld vol mogelijkheden!